V letošním roce muzeum Radeč připravilo nabídku edukačních programů pro školy, školky a seniory.

učíme se hrou

pracujeme s reálnými nástroji

spolupracujeme

vytváříme osobní vztah k místu, kde žijeme

Předškolní děti

Tvořivá hra v dílně- řemesla

 • co je dřevo, k čemu se používá
 • poznávání druhů dřev
 • seznámení se základními nástroji na opracování dřeva
 • děti si mohou vyzkoušet pracovat se skutečnými nástroji tak, aby to bylo bezpečné
 • hod špalíčkem do nůše

Jak se dříve choval dobytek- kravín

 • komentovaná prohlídka kravína a mléčnice- vybavení pro chov a péči o dobytek
 • „dejte jméno kravičce“ hra s výukou písmenek
 • jaké známe domácí a hospodářská zvířata
 • soutěž ve venkovních prostorách muzea „dovez mléko do mlékárny“

Co jim chutná- přípravna krmiva

 • prohlídka nástrojů, kterými se dříve zpracovávalo krmivo
 • práce s mlýnky obilí, krouhačkou řepy, myčky na brambory
 • ovoce a zelenina: roztřiď, pojmenuj, spočítej
 • namel obilí, prosej obilí, uskladni do pytle
 • maluj prstem do mouky
 • básnička podle ročních období

Jak prala naše prababička- mandlovna a prádelna

 • prohlídka expozice praní a mandlování
 • jakými prostředky se pralo dříve a jak se pere dnes
 • sestav ježečka z kolíčků na prádlo
 • vyzkoušíme si praní v neckách na valše
 • vyžehlíme a vymandlujeme připravené prádlo (ukázka historického domácího mandlu v provozu)

Děti základní školy

Korálkování

 • program se realizuje v zázemí muzea (kuchyňka+dílna)
 • výběr materiálů, zvolení kombinace- porcelán, sklo, minerály…
 • výroba originálního náramku
 • ukázka historického „verštatu“ na broušení drahých kamenů

„Já bych rád k Betlému…..“- výstava betlémů

 • komentovaná prohlídka stálé výstavy betlémů
 • povídání o vzniku betlémů a tradici betlémářství u nás
 • vánoční zvyky u nás a ve světě
 • krátká aktivita s pracovními listy

Senioři

Program „rozpomínání“- prostory muzea

 • setkání s předměty dávno zapomenutými
 • co jsme také měli doma
 • kdy, jak nebo za jakých okolností jsme se s těmito předměty, nástroji a stroji setkali
 • diskuze, sdílení, zhodnocení
Program lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Časová náročnost jednoho programu je 60 min.
(po dohodě možno prodloužit nebo zkrátit). Pedagog nebo doprovod mají vstup zdarma. Návštěva v rámci těchto programů je možná pouze po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní údaje pro programy : muzeum@chalupeni.cz