učíme se hrou

pracujeme s reálnými nástroji

spolupracujeme s ostatními

vytváříme osobní vztah k místu, kde žijeme

  • Tvořivá dílna
  • Jak se dříve pralo
  • Korálkování
  • Pečení perníčků z dřevěných forem