To je fofr…

Představujeme Vám sbírkový předmět občanského sdružení Chalupění. Popis exponátu je poskládán z osobních vzpomínek našich dárců a pamětníků. 
Čistící mlýnek neboli „fofr“ se používal a mnohde ještě používá na čištění obilí. Fofr byl nepostradatelným pomocníkem v době, kdy se obilí mlátilo ještě cepama nebo  v mlátičkách obilí bez čistícího zařízení. Při čištění obilí docházelo k oddělování plev a prachu od zrna obilí. Pokud se vrátíme až do doby mlácení obilí cepama, pak se vymlácené obilí nabíralo z mlatu (prostor na mlácení) věrtelem (neboli čtvrťákem a je to dřevěná nebo kovová nádoba s jedním držadlem) a zvrchu se sypalo do fofru. Pokud hospodář již vlastnil mlátičku, pak se vymlácené obilí, které padalo pod ní, nabíralo lopatou (voršoufem) do věrtele a rovněž se sypalo do fofru. S fofrem se pracovalo tak, že se točilo klikou, roztáčely se lopatky uvnitř, které vytvářely vítr a ten vyfoukával lehčí prach a plevy od těžších zrn. Nahoře na fofru je násypka, tou se zrno nasypávalo dovnitř a propadávalo skrz síta. Vytvářeným větrem se tzv. zadina (plevy a nekvalitní zrno) vyfoukávaly do bočních výstupů ven z fofru. Tato zadina se zkrmovala dobytkem. Zrno propadávalo různě hrubými síty do připravených nádob. Cyklus se několikrát opakoval, aby se i z čistého zrna oddělilo to největší, nejkvalitnější používané k setí. 
Obilí se mlátilo a čistilo při žních, nebo i později v podzimních a zimních měsících. Obilí muselo být na čištění suché. Točení klikou fofru a vytváření větru nebylo ledajaké. Muselo být rovnoměrné a jeho intenzita byla různá podle váhy a velikosti zrna, oves je například lehčí a nebo se mohl čistit i drobný mák.

Dárce exponátu: Andrej Lukáček, Bohuslavice.

Připravili: o. s. Chalupění, Bc. Pavel Melichar, Jaroslav a Marie Martincovi, foto-design Varta s.r.o. Trutnov. S laskavou podporou činnosti od: Spojovací a upevňovací materiál – Jan Melichar, Úpice.