Od července 2013 do června 2015 jsme realizovali náš největší projekt nazvaný „Muzea venkova“. Hlavním cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v česko-polském příhraničí.

Projekt byl zaměřen na spolupráci partnerů – o.s. CHalupění a Muzea lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji – skanzenem Pstražna. Výsledkem projektu budou stálé česko-polské expozice vybudované v obou muzeích. Tyto expozice budou připomínat zejména historii a tradice regionu a přibližovat je nové generaci.

Projekt byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007-2013 ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Naším polským partnerem je Muzeum lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji, které se zabývá sbírkou lidových památek a etnologií. Ve skanzenu Pstražna můžete vidět tradiční lidové stavby z oblastí Sudet jako je např. kovárna, roubené chalupy, zvonička, stodola, větrný mlýn a další.

https://www.kudowa.com.pl/atrakcje/5/skansen_w_pstraznej

Cíle a výsledky projektu

  • V zemědělském muzeu v Radči provést stavební úpravy a vytvořit výstavní expozice včetně nové expozice polského partnera.
  • Ve skanzenu Pstražna zrekonstruovat historickou stodolu a v její části vytvořit českou expozici z muzea v Radči.
  • Vytvořit tím nové příležitosti k rozvíjení turistického ruchu a posílit atraktivitu našeho příhraničního území na česko-polském pomezí.
  • Připomínat občanům historii a tradice regionu a přibližovat je nové generaci.