V roce 2013 jsme zrealizovali projekt z programu Leader s názvem:

„Regionální zemědělské muzeum Radeč – stavební rekonstrukce – IV. etapa“

Výsledkem projektu je:

  • Dodávka a montáž 2 ks nových vrat a 1 ks nových dveří
  • Rekonstrukce vnější fasádní omítky v celkové ploše 307 m2
  • Rekonstrukce vnitřní omítky v celkové ploše 300 m2

Celkové náklady projektu: 283 508,-Kč

Z toho dotace EU a národních zdrojů: 255 157,-Kč

PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.