TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği B) Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmınınduruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın buoturumlarının, yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, busanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendilerini etkileyen bir hâlortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonrakioturumlarda kendilerine bildirilir. (4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veyaeşi hazır bulunabilir\. Ücretsiz dönüşlerle favori slot oyunlarını riske atmadan oyna. mostbet türkiye giriş\. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafigörevlendirilmesi istenir. (4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuriyetsavcısının görüşü alınmaz. (3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesindensonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. (2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, busuça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir.Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden hallersaklıdır. (3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır vebu husus tutanağa yazılır. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşıkanun yollarına başvurma. (5) Hâkimlerden biri hükmü...
Read More